Silviine prvé vysvedčenie

školský rok 2003/2004

Montessori school Toolenburg/Onderbouw, Annemieke Settels

Všeobecný dojem

Silvia sa stala školákom a našla si svoje miesto v triede. Spoznala pravidlá a zvyky a podľa toho sa správa.

Silvia komunikuje so spolužiakmi, medzi ktorými má skupinku kamarátov, chlapcov aj dievčat (Lisa, Nienke, Jurre, Kalyan). Nechá ostatné deti, aby jej pomáhali s riešením jej úloh a aj ostatné deti si ju vyberajú, aby pomáhala im. Málokedy pritom dochádza ku konfliktom.

Občas dáva Silvia jasne najavo, čo chce, ale nechá aj ostatných vybrať si, ako sa majú hrať, pracovať. Zriedkakedy sa hráva Silvia sama, či už vonku alebo v triede.

Komunikácia s pani učiteľkou je tiež dobrá. Ak od nej niečo vyžadujeme, urobí to správne. Často chce odozvu na svoju prácu a čaká na ňu. Nechce byť stredobodom záujmu, vtedy sa správa smiešne.

V prípade problémov príde Silvia sama za pani učiteľkou a povie, čo ju trápi. A stále častejšie prichádza sama od seba porozprávať aj pekné príbehy a zaujímavosti z domu.

Silvia sa vie o seba postarať. Nepotrebuje pomoc pri obliekaní. Iba keď má problémy s gombíkmi alebo zipsami, ktoré idú zapnúť tažšie, príde poprosiť pani učiteľku. Silvia pomáha ostatným deťom a robí to dôkladne. Silvia sa lepšie orientuje v čase; hodiny sa dostávajú do stredu jej pozornosti. Pozná dni v týždni.

Pracovné zvyklosti a hodiny

Silvia si vie sama vybrať prácu. Len občas potrebuje povzbudenie od pani učiteľky, aby sa niečím zaoberala. Hlavne rada spolupracuje s ostatnými deťmi. Poskytuje jej to radosť a istotu, ktorú potrebuje. Spolupráca jej ide dobre, ale bez problémov pracuje aj sama. Je to vyrovnané.
Ponúknuté projekty zvláda dobre a pravidelne sa k nim vracia. To je fajn, takto si trénuje svoje zručnosti.

Silvia sa už dokáže dlhší čas sústrediť, aj keď potrebuje po takom výkone vždy vybiť energiu. Behanie, žartovanie a bláznenie sa sú jej spôsoby uvoľnenia sa.
Silvia pracuje precízne a v dobrom tempe.

Materiály

V poslednej dobe si Silvia prehliadla mnoho učebných materiálov. Dáva prednosť práci so zmyslovými materiálmi. Usporiadavanie v rôznych formách, pamäťové hry, učenie sa mien sú niektoré z vecí, ktoré si precvičuje. Silviu je tiež často vidieť s materiálmi na počítanie. Často počíta a sčítava a učí sa čísla.

Na jazykovom poli potrebuje Silvia občas povzbudenie. Robenie rýmov a rozoznávanie písmen jej ide dobre. Dostáva na prácu aj písmená, ale nevie si ich dlhodobo zapamätať. To ale ešte príde.

Rozpoznávanie hlások a určenie ich pozície v slove či vymýšlať slová sú náročné veci, na ktorých budeme ďalej pracovať.

Tanec písma, metódu používanú ako prípravu na písanie, robí Silvia dobre. Kreslenie sa jej páči a pohyby nabádajú k plynulým pohybom. Toto je pre ňu dobré cvičenie, ktoré neskôr využije pri učení sa plynule písať.

Hranie sa

Hranie sa s hračkami má tiež svoj vlastný význam. Popri hraní sa imaginárnej hry, pri ktorej treba počítať aj s ostatnými, sa pri hre aj veľa komunikuje. Toto je dôležité pre slovnú zásobu a gramatiku. Silvia sa nehrá často, ale dokáže sa hrať energicky a pekne stavia.

Výtvarná výchova

Kreslenie, lepenie, strihanie podľa zadania alebo bez neho, maľovanie a modelovanie sú časti výtvarnej výchovy, ktoré si Silvia často vyberá. Ak má zadanú úlohu, urobí ju. A robí to podľa očakávania a s trochou radosti. Radšej pracuje na voľnej téme a vtedy nestrihá. Strihanie jej ešte nejde a snaží sa mu vyhýbať.

Skupinové aktivity

Motorické schopnosti, ktoré sa prejavujú pri telocviku, hraní sa a tanci sú na úrovni 5-6 ročného dieťaťa. Nepotrebuje pomoc a jej pohyby sú ladné. Je vždy ochotná zapojiť sa a je skutočne odvážna.
Aj vonku sa hráva Silvia energicky. Väcšinou sa hráva virtuálnu hru s inými deťmi. Zriedkakedy prichádza ku konfliktom.
V kruhu sa vyžaduje iný druh energie a na toto prepnutie potrebuje Silvia občas usmernenie od pani učiteľky. Silvia sa často venuje skôr susedke ako aktivite, ktorá sa vykonáva v kruhu. Do hier, divadelných a hudobných aktivít sa Silvia dobre zapája. Nerada sa predvádza a to je škoda. Kľudne by mohla prísť dopredu a ukázať, čo vie, bez toho, aby sa cítila neistá.

Záver

Budúci rok bude Silvia patriť medzi staršie deti v triede. So snahou, ktorou sa prejavuje, bude príkladom pre iných. Silvia je vždy za žartovanie a udržuje tak príjemnú atmosféru. Na jej neistote budeme ďalej pracovať. Skrátka, budúci školský rok budeme pekne pokračovať![Späť] 
[Úvod]  [Holandsko]  [O nás]  [Záujmy]