aukčné hodiny


Takto vyzerá aukčná miestnosť a aukčné hodiny. Keďže to, čo je zobrazené na hodinách je na mojom obrázku neprehľadné, použijem na vysvetlenie obrázok z brožúrky o burze.
aukčné hodiny

Cena sa zobrazuje na vonkajšom kruhu, v našom prípade je predajná cena 55 centov za jednotku. Pravdu povediac, čo je jednotka, úplne presne neviem a či je "number per unit" preložené do slovenčiny ako "Počet kvetov v jednotke" pravdivé. Ale pravdepodobne je to tak. Takže kupec zaplatí za 240ks kvetu s menom frisco - možnože frézií - 55 centov, čo je asi 10 Sk. Kupcovia platia k tejto cene ešte správne poplatky - za telefón, kávu, parkovanie kamiónov apod. Aká vysoká je táto suma, neviem.


[Späť] 
[Úvod]  [Holandsko]  [O nás]  [Záujmy]